0 Sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Có tất cả 39 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 135" CineTension2 Elitescreens

TE135HW2 (16:9)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 135" CineTension2 Elitescreens

34.500.000 ₫

25.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 135" CineTension2 Elitescreens

TE135HW2-E12 (16:9)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 135" CineTension2 Elitescreens

36.500.000 ₫

26.000.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 135" CineTension2 Elitescreens

TE135HC2 (16:9)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 135" CineTension2 Elitescreens

34.500.000 ₫

25.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

RCA Male RG59 Compression Connector - Nickel/50

RCA Male (100-304/305-01)

RCA Male RG59 Compression Connector - Nickel/50

120.000 ₫

55.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

RCA Female to BNC Male Adapter

RCAF-BNCM (100-229-01)

RCA Female to BNC Male Adapter

100.000 ₫

45.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

BNC Male Compression Connectors-Nickel

BNC Male (100-189-01)

BNC Male Compression Connectors-Nickel

140.000 ₫

65.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn chiếu cố định Fixed Frame 120" hiệu EliteScreens

R120WH1 (16:9)

Màn chiếu cố định Fixed Frame 120" hiệu EliteScreens

16.000.000 ₫

12.000.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Cố Định Fixed Frame 150" hiệu Elitescreens

R150WH1 (16:9)

Màn Chiếu Cố Định Fixed Frame 150" hiệu Elitescreens

22.500.000 ₫

15.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Khung Cố Định Fixed Frame 180" hiệu Elitescreens

R180WH1 (16:9)

Màn Chiếu Khung Cố Định Fixed Frame 180" hiệu Elitescreens

29.500.000 ₫

22.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Di Động 3 Chân 99" hiệu Elitescreens

T99UWS1

Màn Chiếu Di Động 3 Chân 99" hiệu Elitescreens

2.700.000 ₫

1.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay 113" Hiệu Elitescreens

M113UWS1

Màn Chiếu Kéo Tay 113" Hiệu Elitescreens

2.700.000 ₫

1.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay 150" Hiệu Elitescreens

M150UWH2

Màn Chiếu Kéo Tay 150" Hiệu Elitescreens

6.500.000 ₫

4.200.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay 99" Hiệu Elitescreens

M99UWS1

Màn Chiếu Kéo Tay 99" Hiệu Elitescreens

2.200.000 ₫

1.100.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 100" Spectrum Elitescreens

ELECTRIC100H (16:9)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 100" Spectrum Elitescreens

5.500.000 ₫

4.200.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Kéo Tay 120" Hiệu Elitescreens

M120UWV2

Màn Chiếu Kéo Tay 120" Hiệu Elitescreens

3.500.000 ₫

2.100.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Kéo Tay 120" Hiệu Elitescreens

M120UWH2 (16:9)

Màn Chiếu Kéo Tay 120" Hiệu Elitescreens

4.000.000 ₫

3.200.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay 100" Hiệu Elitescreens

M100UWH (16:9)

Màn Chiếu Kéo Tay 100" Hiệu Elitescreens

2.850.000 ₫

2.100.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 120" Spectrum Elitescreens

ELECTRIC120V

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 120" Spectrum Elitescreens

6.000.000 ₫

3.700.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 125" Spectrum Elitescreens

ELECTRIC125H (16:9)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 125" Spectrum Elitescreens

6.500.000 ₫

4.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 120" Home2 Elitescreens

Home120IWH2 (16:9)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 120" Home2 Elitescreens

17.500.000 ₫

12.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 100" Spectrum Elitescreens

ELECTRIC100V

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 100" Spectrum Elitescreens

5.500.000 ₫

3.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

M100UWV1

Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

2.800.000 ₫

1.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

High Resolution Computer-to-Video Scan Converter

VSC 500 (60-476-01)

High Resolution Computer-to-Video Scan Converter

17.900.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Bộ chuyển VGA với 6 ngõ vào 1 ngõ ra và Audio

SW6 VGArs (60-259-02)

Bộ chuyển VGA với 6 ngõ vào 1 ngõ ra và Audio

14.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Male to Male VGA Cables - Molded Connectors

VGA M-M MD

Male to Male VGA Cables - Molded Connectors

1.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

8x6 Seamless 4K Scaling Presentation Matrix Switcher
8x4 Seamless 4K Scaling Presentation Matrix Switcher
8x2 Seamless 4K Scaling Presentation Matrix Switcher
H.264 Streaming Media Processor
3G-SDI to HDMI Scaler with Audio Embedding
10x8 Seamless 4K Scaling Presentation Matrix Switcher
Six Input Seamless Switcher
High Speed and Standard Speed HDMI Cables
HDMI Distribution Amplifiers
4K HDMI Distribution Amplifier
4K HDMI Matrix Switchers with Audio De-Embedding